Staże

 

Staże - PROGRAM REALIZOWANY W LATACH 2018-2019 r.

 

 

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska PK ogłasza nabór na płatne staże dla studentek i studentów WIŚ PK.

Staże organizowane są w ramach projektu „Staż-lepsza praca” (nr POWR.03.01.00-00-S051/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Poniżej regulamin i niezbędne dokumenty.


Dokumenty przed stażem:

Regulamin

Umowa trójstronna

Tabela aktywności

Formularz uczestnictwa

 

Po stażu

Potwierdzenie odbycia stażu

Raport ze stażu

Dziennik stażu

Wniosek o zwrot kosztów

Karta wykonywanych zadań Opiekuna stażu

Wniosek o zwrot kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu 

Klauzula informacyjna zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/