Praktyki

   PRAKTYKI 

 

PRAKTYKA lub STAŻ w jednostkach Krakowskiego Holdingu Komunalnego?! - DOWIEDZ SIE WIĘCEJ!

 

Praktyki - krok po kroku:

  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z podmiotem gospodarczym i opiekunem praktyk.
  2. Przygotowanie i podpisanie „porozumienia” w dwóch egzemplarzach w kolejności przez: podmiot-opiekun-pełnomocnik przed rozpoczęciem praktyki.
  3. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
  4. Uzyskanie zaliczenia praktyki u opiekuna praktyk na podstawie „zaświadczenia” (załącznik nr 3) i sprawozdania z praktyk z potwierdzeniem odbycia praktyk.

 

Pełnomocnik dziekana WIŚiE ds. praktyk studenckich: dr inż. Karolina Łach

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
pok. 111, bud: WIŚiE (W-2)  ul. Warszawska 24 

tel. 12 628 28 64

e-mail: klach@pk.edu.pl lub karolina.lach@pk.edu.pl

(Kontakt także przez Teams.)

 

Konsultacje: 

Wtorek 11.00-12.00 zdalnie / pokój 111 WIŚIE - po umówieniu
Czwartek 11.00-12.00 zdalnie / pokój 115 WIŚIE - po umówieniu
 

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2021/2022

(studia stacjonarne i niestacjonarne):

 

kierunek: inżynieria środowiska

specjalność Hydronżynieria (I i II stopień) –  dr inż. Karolina Łach 

specjalność  Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów (I stopień) – dr inż. Adriana Biernacka

specjalność Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów (III stopień) – dr hab. inż. Anna Czaplicka

specjalność Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (I i II stopień) – dr inż. Jan Porzuczek

 

kierunek: energetyka 

specjalność Systemy i urządzenia energetyczne (I stopień) – dr hab. inż. Tomasz Sobota

specjalność Energetyka niekonwencjonalna (I stopień) – dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń

 

kierunek: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopień – dr inż. Jan Porzuczek

 

kierunek: inżynieria i gospodarka wodna  dr inż. Andrzej Mączałowski

 

kierunek: geoinformatyka  dr inż. Andrzej Mączałowski

 

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna I i II stopień – dr inż. Marek Bodziony

 

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Inżynieria Czystego Powietrza  dr hab. inż. Anna Czaplicka

 

W sprawie praktyk prosimy kontaktować się  z opiekunem wyznaczonym dla danego kierunku.

 


 

Wzory dokumentów do pobrania:

  1. Porozumienie pomiędzy Uczelnią a Podmiotem zewnętrznym umożliwiającym realizację praktyki zawodowej studenta

  2. Oświadczenie studenta o braku kolizji praktyk z zajeciami dydaktycznymi 
  1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej wraz ze sprawozdaniem z jej przebiegu
  1. Regulamin Praktyk

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/