Pliki i dokumenty

   PLIKI i DOKUMENTY - TOK STUDIÓW 

 

Formularze - studia stacjonarne:

 1. Wpis z długiem kredytowym

 2. Rejestracja po OP

 3. Skierowanie na powtarzanie semestru

 4. Awans

 5. Urlop od zajęć

 6. Przyjęcie - przeniesienie na studia stacjonarne

 7. Przeniesienie ze studiow stacjonarnych

 8. Odwolanie od decyzji dziekana

 9. Wznowienie studiów

 10. Zwolnienie z opłat

 11. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami

 12. Gospodarka przestrzenna - zgoda prodziekana na promotora

 13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej

 14. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej.

 

Formularze - studia niestacjonarne:

 1. Awans

 2. Powtarzanie semestru po raz kolejny

 3. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami

 4. Przeniesienie opłat na kolejny semestr

 5. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych - dziekan

 6. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych

 7. Skierowanie na powtarzanie semestru

 8. Urlop od zajęć

 9. Wpis z długiem kredytowym

 10. Wpis z długiem kredytowym po oczekiwaniu na powtarzanie semestru

 11. Wznowienie studiów

 12. Wznowienie studiów - dziekan

 13. Zwolnienie z opłat

 14. Kontynuacja tematu pracy dyplomowej

 15. Odstąpienie od opłaty za semestr dyplomowy po skreśleniu

 16. Odwołanie od decyzji dziekana

 17. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej

 18. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/