Dziekani Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE WISiE PK (na lata 2021-2024) 

 

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechniki Krakowskiej

 

Konsultacje możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się i potwierdzeniu dokładnej godziny spotkania:

poniedziałek w godz. 9:00-10:30  Biuro Dziekana, pok. 317, III p. w budynku głównym WIŚiE.

 

Prodziekani Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej:

 

dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK

prodziekan ds. nauki i ds. studenckich 

w zakresie kierunku energetyka (E)

 

konsultacje w trakcie semestru i sesji ZDALNE na platformie Zoom, link:

poniedziałek w godz.11:00-12:30 (Passcode: 699126)

 

 

 

dr inż. Piotr Beńko

prodziekan ds. kształcenia i ds. studenckich

w zakresie kierunków: inżynieria środowiska (IŚ) – studia stacjonarne, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (OZEiIK) 

oraz inżynieria i gospodarka wodna (IiGW)

 

konsultacje w trakcie sesji i w okresie wakacyjnym wyłacznie po wcześniejszym ustaleniu mailowym: 

poniedziałek w godz. 19:30-20:30 – konsultacje zdalne na platformie Zoom (Passcode: Ptej00)

czwartek w godz. 11:00-12:15 – konsultacje stacjonarne  pok. 402 B, w budynku WIŚiE

 

dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk

prodziekan ds. ogólnych

 
konsultacje w trakcie semestru i sesji:
 
wtorek w godz. 10:00-10:45  – konsultacje zdalne na platformie Zoom (Passcode: 36rZ4x)

czwartek w godz. 12:30-13:15 – konsultacje stacjonarne – pokój: H13, budynek Houston 
 
Proszę o zgłaszanie chęci konsultacji mailem (możliwe również inne terminy, po wcześniejszym uzgodnieniu)

 

dr inż. Jarosław Müller

prodziekan ds. współpracy z zagranicą i ds. studenckich

w zakresie kierunków: inżynieria środowiska (IŚ) – studia niestacjonarne, geoinformatyka (GI), budownictwo (B)

oraz międzywydziałowych kierunków studiów

 

konsultacje w trakcie semestru i sesji WYŁĄCZNIE ZDALNE na platformie Zoom, link: 

środa w godz. 13:00-14:00 (Passcode: A7hRuB)

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/