Administracja Wydziału Inżynierii ¦rodowiska

 ADMINISTRACJA i DZIEKANAT WYDZIAŁU (¦-0 i ¦-01)

 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY pok.302:

mgr Agnieszka Kalfas-Fima

 

KIEROWNIK DZIEKANATU pok. 314

mgr inż. Andrzej Kulig

 

ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWEJ ZŁOŻONEJ pok.17:

mgr inż. Wilhelm Okarmus

INFORMATYK, pok.17:

Szymon Radwan

DZIEKANAT STUDIA STACJONARNE:
 
mgr Anna Rogóż (GP1, GP2) pok. 319
Agnieszka Klimala (I¦2, I¦1, OZE) pok. 320
inż. Anna Hodbod (BUD1) pok. 321
mgr Agnieszka Mazur (E1) pok. 319
inż. Ilona Solińska (I¦1, ICzP1, IiGW1, GI1, E2) pok. 322
mgr Zoya ¦wierk (nieobecna)

 

ADMINISTRATOR BUDYNKU pok.301

mgr Milena Mikuta

 

DZIEKANAT STUDIA NIESTACJONARNE  pok. 314:
mgr inż. Andrzej Kulig
 

DZIENNIK PODAWCZY pok.301:

mgr inż. Katarzyna Wróblewska

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH  pok. 321:
inż. Anna Hodbod

BIURO DZIEKANA pok. 316-318

SEKRETARIAT pok. 317:

mgr Małgorzata Szczerbińska-Polak

DYPLOMY i SPRAWY ABSOLWENTÓW pok. 319:

mgr Agnieszka Mazur

OBSŁUGA PROJEKTÓW pok. 317:

mgr inż. Anna Szostak

 

 

 

OBSŁUGA FINANSOWA WYDZIAŁU

pok. 318

mgr Katarzyna Madras

 

PROMOCJA WYDZIAŁU pok. 18:

mgr Monika Piaskowska-Zastawniak

 

 

 
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/