rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 Licencja programu MSDNAA

Podczas generowania kluczy produktu poprzez ELMS (e-cademy) warto wydrukować licencję danego produktu, stronę z kluczem produktu oraz maila potwierdzającego pobranie licencji.
Wydruki te mogą być przydatne podczas kontroli legalności oprogramowania.
Główne warunki użytkowania oprogramowania na licencji MSDNAA:

  • Oprogramowanie można wykorzystywać do użytku domowego, testowania oraz nauki. Nie wolno wykorzystywać oprogramowania w celach zarobkowych (komercyjnych).
  • Z oprogramowania można korzystać dożywotnio.
  • W razie stwierdzenia złamania warunków użytkowania licencji MSDNAA administrator ma prawo zażądać odinstalowania całego oprogramowania MSDNAA.
  • Każda zarejestrowana osoba otrzymuje licencje (klucz) pozwalający na JEDNOKROTNĄ instalacje na JEDNYM tylko komputerze.
  • Dodatkowo licencja nie zezwala na wykonywanie kopii wypożyczonego nośnika.
  • Podczas procesu instalacji (aktywacja produktu) informacje o kluczu są przekazywane do firmy Microsoft.

Co więc zrobić gdy z jakiś względów konieczna jest reinstalacja ?

W zasadzie należało by zgłosić się do administratora który może w UZASADNIONYCH wypadkach przydzielić dodatkową licencję, jednak z praktyki wynika że jeśli nie została dokonana zmiana komputera, ani istotne zmiany w jego konfiguracji (podczas aktywacji jest przesyłana informacja umożliwiająca identyfikacje sprzętu), to można jedynie wypożyczyć ponownie nośnik instalacyjny i dokonać reinstalacji z dotychczasowym kluczem.

Jeśli jednak został wymieniony sprzęt (np. nowy komputer), należy wystąpić o przydział nowej licencji. Tak samo jeśli chcemy w domu zainstalować system na więcej niż jednym komputerze (np. mamy komputer stacjonarny i notebooka), to musimy wystąpić o przydział osobnego klucza na każdy komputer, kontaktując się uprzednio z administratorem (standardowo jeden uczestnik może pobrać tylko jedną licencje na każdy produkt).

 

Pełna licencja polska (pdf) (stara wersja licencji)
Pełna licencja angielska (pdf) (nowa wersja licencji)
Warunki użytkowania:
MSDN Academic Alliance --Student Use Guidelines
As a member of the MSDN Academic Alliance, the department in which you take credit courses is authorized to provide you with program software for use on your personal computers. To be in compliance with the MSDN Academic Alliance program requirements, you must follow these usage guidelines when using the program software on your computer. You must also agree to the terms of the MSDN End User License Agreement (EULA),the Amendment to Master End-User License Agreement, and any conditions required by your department.
The MSDNAA Site Administrator at your school will be responsible for maintaining records of student use and ensuring there is full compliance with the program among all department users, including students, faculty and systems administration staff. Please see your Site Administrator for any questions that you may have about the program, or refer to www.msdnaa.net.
By installing, copying, or otherwise using the Product, you agree to be bound by the terms of the EULA and the License Amendment. If you do not agree to be bound, do not install, copy or use the Product.
Installation Guidelines:
Your department will provide either server access for you to download program software, or may create up to 50 copies of the software to be checked out on a temporary basis to install on personal use computers. All software reproduced for checkout will be a complete copy, and include all copyright and trademark notices.
You must be registered in at least one credit course within the member department to be eligible to load program software on your personal use computer. Students registered solely for non-credit courses in the department are not eligible to receive program software.
You may not give copies of loaned software to anyone else for their use. Other qualifying students must obtain software via the method(s)set up by the MSDNAA Site Administrator.
In order to install certain components of the Product, you may need an Academic Alliance Product Key ("Product Key"). The Product Key will be assigned to solely to download authorized software. You may not disclose the Product Key information to anyone else.
The MSDN AA Site Administrator will maintain records of software downloaded from server or checked out, and will provide those records to Microsoft upon request.
Usage Guidelines:
You may use the software for non-commercial purposes including instructional use, research and/or design, development and testing of projects for class assignment and tests or personal projects. You may not use the Program software for any for-profit software development.
When you are no longer a registered student in a department that is a member of the MSDN Academic Alliance, you may no longer receive updates for your personal use computer. However, you may continue to use previously installed software on your computer, provided you continue to follow program guidelines.
If you violate the terms of the License Agreement and EULA, the MSDNAA Program Administrator will demand confirmation of removal of the program software on your personal use computer.
      
ostatnia modyfikacja: 27.10.2010 r. 35614 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt